Publikacje, aktualności, bieżące informacje, wiedza

Zapraszamy do czytania naszych artykułów poszerzających wiedzę na temat doradztwa logistycznego oraz wpisów z informacjami o naszych aktualnych pracach.

Audyt logistyczny

Audyt logistyczny to kompleksowa usługa oferowana przez firmy doradcze z obszaru logistyki magazynowej, która ma na celu dostarczenie badanej firmie informacji o możliwościach poprawy jej sytuacji w obszarze zarządzania logistyką.

Projekt logistyczny magazynu

Brak wolnego miejsca w magazynie jest jednym z częstszych powodów rozpoczęcia planowania budowy bądź wynajmu nowego magazynu. Artykuł tłumaczy różnice między projektem logistycznym magazynu a projektem architektonicznym.

Architektura magazynu

W ramach przygotowania projektu logistycznego magazynu jedną z najważniejszych kwestii jest określenie układu stref magazynowych, czyli przełożenie procesów logistycznych na strukturę logiczną magazynu włącznie ze sposobem komunikacji między strefami.

Optymalizacja kompletacji

Kompletacja to proces magazynowy polegający na pobraniu towarów z ich miejsc składowania w celu realizacji dyspozycji zbierania towaru stworzonej najczęściej na podstawie zamówienia odbiorcy bądź zapotrzebowania produkcyjnego. Artykuł przedstawia metody optymalizacji kompletacji - zarówno niskonakładowe jak i bazujące na inwestycjach.

Metody kompletacji

Kompletację można klasyfikować na wiele sposobów. Może być jednostopniowa, sztafetowa, multikompletacja czy wsadowa. Inna klasyfikacja to podział na metodę "towar do człowieka" bądź "człowiek po towar". Na koniec do metod kompletacji należą takie rozwiązania jak Pick by Light czy Pick by Voice.

Inwentaryzacja w magazynie

Inwentaryzacja to według definicji zespół czynności przeprowadzanych celem ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów firmy na określony dzień, najczęściej na koniec okresu rozrachunkowego. Rozlicza się ją finansowo, ale spis z natury wykonywany jest w magazynie.

Magazyn produkcyjny i dystrybucyjny

Magazyn produkcyjny i magazyn dystrybucyjny to dwa absolutnie różne magazyny. Jeden obsługuje produkcję, drugi sprzedaż wyroboów gotowych czy produktów handlowych. Czy te magazyny to dwa różne światy, czy jednak coś je łączy?

Zapasy surowców i towarów

Zarządzanie zapasami w firmie produkcyjnej i handlowej odbywają się w sposób podobny, jednak istnieją różnice w efektach tego zarządzania oraz ryzykiem związanym z błędami w prognozowaniu popytu. Artykuł prezentuje te różnice i pokazuje przyczyny ich powstania.

Modele SCM

Modele formalne SCM to dwie klasy modeli opisujące zarządzanie łańcuchem dostaw przez pryzmat strategii (model ciągły, szybkich dostaw, wydajny, efektywny, zwinny, reaktywny oraz elsatyczny) jak i podejścia zarządczego (modele SCOR i GSCF).

Metody segmantacji zapasów

Metody segmantacji zapasów to sposób analizy i klasyfikacji zapasów stosowany celem poprawy efektywności zarządzania zapasami. Najpopularniejsza z nich to macierzowa metoda ABC/XYZ choć w tekście opisane są rzadziej spotykane metody takie jak 123 czy VED oraz CVA i FNS.

Wycena zapasów

FIFO czy LIFO to metody wycena zapasów, któe są określone w polityce finansowej firmy, które wpływają na organizację i wyposażenie magazynu oraz procesy intralogistyczne oraz mają też wpływ na kwestie związane z zarządzaniem zapasami.

Towary w drodze

W gospodarce magazynowej przesunięcia pomiędzy magazynami odwzorowywane są poprzez pary dokumentów nadawczych i odbiorczych, które co do zasady powinny być zgodne na poziomie indeksu, ilości oraz wartości. Wyobraźmy sobie, że transport pomiędzy magazynami zajmuje kilka dni. Co się dzieje w systemie informatycznym w tym czasie?

Logistyka produkcji

Logistyka produkcji to zbiór działań podejmowanych w celu usprawnienia procesu produkcyjnego poprzez zarządzanie zaopatrzeniem w surowce czy półprodukty gniazd produkcyjnych. Jej głównym celem jest integracja całego procesu wytwarzania wyrobu gotowego oraz dbanie o zachowanie ciągłości produkcji poprzez zapewnianie właściwej dostępności niezbędnych zasobów.

Cross-dock i strefa szybkiej rotacji

Strefa cross-dock i strefa szybkiej rotacji w magazynie dystrybucyjnym to dwa sposoby na ograniczenie kosztów i przyspieszenie obsługi towaru w specyficznych przypadkach. Pierwsza przyspiesza obsługę zamówień z towarem dokładanym do nich bezpośrednio z dostaw, druga poprawia szybkość kompletacji towarów szybkorotujących.

Logistyka e-commerce

Logistyka e-commerce to trend, który jest coraz silniej zauważalny zarówno przez dostawców usług logistycznych, twórców oprogramowania czy firm zajmujących się wyposażeniem magazynów, zarówno w proste środki logistyczne jak regały czy bardziej zaawansowaną automatykę magazynową. Poruszamy ten problem, żeby właściciele e-sklepów wiedzieli na co powinni zwrócić uwagę.

Logistyka sieci sklepów

Logistyka sieci sklepów to specyficzny sposób organizacji magazynu i procesów w tym magazynie powiązany ze specyficznym sposobem zarządzania zapasami i alokacją towaru. Artykuł zwraca uwagę na kwestie automatyzacji zarówno w obszarze podejmowania decyzji jak i automatyki magazynowej.

Zgodność dostaw z zamówieniami

OTIF to jeden z kluczowych wskaźników efektywności łańcucha dostaw, który pozwala na zagregowaną ocenę wiarygodności dostawców bądź wiarygodności sprzedającego w oczach klientów. Jego siła wynika z oceny w sposób maksymalnie zbliżony do spojrzenia klienta.

Automatyzacja magazynu

Przyczyny automatyzacji magazynu mogą być różne. Od klasycznej chęci przyspieszenia kompletacji czy zwiększenia upakowania magazynu na trudnomierzalnym wzroście zadowolenia klienta końcowego kończąc. Tekst prezentuje kilka aspektów tego procesu z uwzględnieniem tego, że nie każdą przyczynę łatwo uzasadnić finansowo.

Różne aspekty sortowania

Artykuł przedstawia alternatywne w stosunku do klasycznej kompletacji sposoby wykorzystania sorterów zrzutowych.

Program magazynowy

Wdrożenie WMS

Wdrożenie WMS to długotrwały proces, który niestety nie zawsze kończy się powodzeniem. Warto wiedzieć które decyzje i jakie zachowania zwiększają niebezpieczeństwo, żeby ich unikać bądź kłaść szczególny nacisk na kontrolę tych ryzykownych obszarów.

Master Data

Master Data to zbiór informacji w nadrzędnym systemie informatycznym, który jest zaufanym źródłem zasilającym wszystkie systemy i procesy w danej firmie. Danymi podstawowymi w biznesie są najczęściej kartoteki klientów i asortymentów, a w logistyce waga, wymiary czy struktura pakowania.

Minimum logistyczne

Minimum logistyczne, minimalna wielkość zamówienia, wielkość opakowania zbiorczego, wielkość opakowania transportowego i nośnik towaru - zależności między nimi nie są oczywiste a pojęcia te występują zarówno w obszarze łańcucha dostaw jak i handlowych kontaktów między dostawcami i ich klientami.