Publikacje, aktualności, bieżące informacje, wiedza

Zapraszamy do czytania naszych artykułów poszerzających wiedzę na temat doradztwa logistycznego oraz wpisów z informacjami o naszych aktualnych pracach.

Audyt logistyczny

Audyt logistyczny to kompleksowa usługa oferowana przez firmy doradcze z obszaru logistyki magazynowej, która ma na celu dostarczenie badanej firmie informacji o możliwościach poprawy jej sytuacji w obszarze zarządzania logistyką.

Projekt logistyczny magazynu

Brak wolnego miejsca w magazynie jest jednym z częstszych powodów rozpoczęcia planowania budowy bądź wynajmu nowego magazynu. Artykuł tłumaczy różnice między projektem logistycznym magazynu a projektem architektonicznym.

Kompletacja. Metody optymalizacji

Kompletacja to proces magazynowy polegający na pobraniu towarów z ich miejsc składowania w celu realizacji dyspozycji zbierania towaru stworzonej najczęściej na podstawie zamówienia odbiorcy bądź zapotrzebowania produkcyjnego. Artykuł przedstawia metody optymalizacji tego procesu - zarówno niskonakładowe jak i bazujące na inwestycjach.

Automatyzacja magazynu

Przyczyny automatyzacji magazynu mogą być różne. Od klasycznej chęci przyspieszenia kompletacji czy zwiększenia upakowania magazynu na trudnomierzalnym wzroście zadowolenia klienta końcowego kończąc. Tekst prezentuje kilka aspektów tego procesu z uwzględnieniem tego, że nie każdą przyczynę łatwo uzasadnić finansowo.

Różne aspekty sortowania

Artykuł przedstawia alternatywne w stosunku do klasycznej kompletacji sposoby wykorzystania sorterów zrzutowych.

Program magazynowy

Wdrożenie WMS

Wdrożenie WMS to długotrwały proces, który niestety nie zawsze kończy się powodzeniem. Warto wiedzieć które decyzje i jakie zachowania zwiększają niebezpieczeństwo, żeby ich unikać bądź kłaść szczególny nacisk na kontrolę tych ryzykownych obszarów.