Publikacje, aktualności, bieżące informacje, wiedza

Zapraszamy do czytania naszych artykułów poszerzających wiedzę na temat doradztwa logistycznego oraz wpisów z informacjami o naszych aktualnych pracach.

Audyt logistyczny

Audyt logistyczny to kompleksowa usługa oferowana przez firmy doradcze z obszaru logistyki magazynowej, która ma na celu dostarczenie badanej firmie informacji o możliwościach poprawy jej sytuacji w obszarze zarządzania logistyką.

Projekt logistyczny magazynu

Brak wolnego miejsca w magazynie jest jednym z częstszych powodów rozpoczęcia planowania budowy bądź wynajmu nowego magazynu. Artykuł tłumaczy różnice między projektem logistycznym magazynu a projektem architektonicznym.

Optymalizacja kompletacji

Kompletacja to proces magazynowy polegający na pobraniu towarów z ich miejsc składowania w celu realizacji dyspozycji zbierania towaru stworzonej najczęściej na podstawie zamówienia odbiorcy bądź zapotrzebowania produkcyjnego. Artykuł przedstawia metody optymalizacji kompletacji - zarówno niskonakładowe jak i bazujące na inwestycjach.

Metody kompletacji

Kompletację można klasyfikować na wiele sposobów. Może być jednostopniowa, sztafetowa, multikompletacja czy wsadowa. Inna klasyfikacja to podział na metodę "towar do człowieka" bądź "człowiek po towar". Na koniec do metod kompletacji należą takie rozwiązania jak Pick by Light czy Pick by Voice.

Inwentaryzacja w magazynie

Inwentaryzacja to według definicji zespół czynności przeprowadzanych celem ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów firmy na określony dzień, najczęściej na koniec okresu rozrachunkowego. Rozlicza się ją finansowo, ale spis z natury wykonywany jest w magazynie.

Magazyn produkcyjny i dystrybucyjny

Magazyn produkcyjny i magazyn dystrybucyjny to dwa absolutnie różne magazyny. Jeden obsługuje produkcję, drugi sprzedaż wyroboów gotowych czy produktów handlowych. Czy te magazyny to dwa różne światy, czy jednak coś je łączy?

Logistyka produkcji

Logistyka produkcji to zbiór działań podejmowanych w celu usprawnienia procesu produkcyjnego poprzez zarządzanie zaopatrzeniem w surowce czy półprodukty gniazd produkcyjnych. Jej głównym celem jest integracja całego procesu wytwarzania wyrobu gotowego oraz dbanie o zachowanie ciągłości produkcji poprzez zapewnianie właściwej dostępności niezbędnych zasobów.

Cross-dock i strefa szybkiej rotacji

Strefa cross-dock i strefa szybkiej rotacji w magazynie dystrybucyjnym to dwa sposoby na ograniczenie kosztów i przyspieszenie obsługi towaru w specyficznych przypadkach. Pierwsza przyspiesza obsługę zamówień z towarem dokładanym do nich bezpośrednio z dostaw, druga poprawia szybkość kompletacji towarów szybkorotujących.

Logistyka e-commerce

Logistyka e-commerce to trend, który jest coraz silniej zauważalny zarówno przez dostawców usług logistycznych, twórców oprogramowania czy firm zajmujących się wyposażeniem magazynów, zarówno w proste środki logistyczne jak regały czy bardziej zaawansowaną automatykę magazynową. Poruszamy ten problem, żeby właściciele e-sklepów wiedzieli na co powinni zwrócić uwagę.

Zgodność dostaw z zamówieniami

OTIF to jeden z kluczowych wskaźników efektywności łańcucha dostaw, który pozwala na zagregowaną ocenę wiarygodności dostawców bądź wiarygodności sprzedającego w oczach klientów. Jego siła wynika z oceny w sposób maksymalnie zbliżony do spojrzenia klienta.

Automatyzacja magazynu

Przyczyny automatyzacji magazynu mogą być różne. Od klasycznej chęci przyspieszenia kompletacji czy zwiększenia upakowania magazynu na trudnomierzalnym wzroście zadowolenia klienta końcowego kończąc. Tekst prezentuje kilka aspektów tego procesu z uwzględnieniem tego, że nie każdą przyczynę łatwo uzasadnić finansowo.

Różne aspekty sortowania

Artykuł przedstawia alternatywne w stosunku do klasycznej kompletacji sposoby wykorzystania sorterów zrzutowych.

Program magazynowy

Wdrożenie WMS

Wdrożenie WMS to długotrwały proces, który niestety nie zawsze kończy się powodzeniem. Warto wiedzieć które decyzje i jakie zachowania zwiększają niebezpieczeństwo, żeby ich unikać bądź kłaść szczególny nacisk na kontrolę tych ryzykownych obszarów.

Master Data

Master Data to zbiór informacji w nadrzędnym systemie informatycznym, który jest zaufanym źródłem zasilającym wszystkie systemy i procesy w danej firmie. Danymi podstawowymi w biznesie są najczęściej kartoteki klientów i asortymentów, a w logistyce waga, wymiary czy struktura pakowania.

Minimum logistyczne

Minimum logistyczne, minimalna wielkość zamówienia, wielkość opakowania zbiorczego, wielkość opakowania transportowego o nośnik towaru zależności między nimi nie są oczywiste a pojęcia te występują zarówno w obszarze łańcucha dostaw jak i handlowych kontaktów między dostawcami i ich klientami.