Kompetencje

Do kogo kierujemy naszą ofertę?

Naszą ofertę doradztwa logistycznego kierujemy do firm, których działalność związana jest bezpośrednio z przepływem towaru (firmy dystrybucyjne i handlowe) lub takich, dla których zarządzanie intralogistyką magazynową stanowi obszar wsparcia działalności produkcyjnej.

Wspieramy firmy z klasyczną obsługą sprzedaży (w tym posiadające własną sieć sklepów) oraz prowadzące sprzedaż internetową (w tym najtrudniejszy obecnie model jednoczesnej obsługi kanałów B2B i B2C z tego samego magazynu).

Pomagamy zarówno tam, gdzie lepszym rozwiązaniem jest niskonakładowa optymalizacja procedur i procesów jak i w sytuacjach, gdy najlepszym rozwiązaniem jest inwestycja w nowy magazyn czy automatykę magazynową.

Szczególną kompetencją jest dogłębna wiedza informatyczna, która pozwala nam wykorzystywać w projektach logistycznych rozwiązania informatyczne jako elementy podnoszące efektywność procesów. Już na etapie koncepcji wiemy, gdzie i jaki rodzaj oprogramowania użyć, żeby efekt dla klienta był jak najlepszy.

Wartość dla klienta

Główną wartością dla naszych klientów jest pewność, że projekty logistyczne przyniosą oczekiwany efekt biznesowy oraz zmieszczą się w założonym terminie i budżecie. Dzięki współpracy z nami sukces nie będzie zależał od odrywania pracowników operacyjnych od ich bieżącej działalności. Wykorzystujemy najlepsze praktyki sprawdzone w wielu polskich i międzynarodowych firmach.

Posiadamy kompetencje we wszystkich obszarach zarządzania logistyką oraz umiejętność skutecznego łączenia jej z innymi działami w firmie, w tym z informatyką każdego szczebla. Doradztwo logistyczne naszej firmy to idealne rozwiązanie dla biznesu, dla którego liczy się sprawnie działający przepływ towarów, skorelowany z przepływem informacji.

Inwestującym w automatyzację magazynu czy wdrożenie WMS oferujemy wiedzę i doświadczenie stając po ich stronie, tak by zrównoważyć doświadczenie i siły sprzedażowe dostawców zaawansowanych technicznie rozwiązań.

Naszą misją jest wsparcie klientów poprzez całościowe spojrzenie na biznes, a nie tylko na fragmenty usprawnianych procesów logistycznych.

Doradztwo logistyczne

BinCode wspiera firmy w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących logistyki magazynowej, dystrybucyjnej, handlowej, e-commerce i produkcyjnej.

Znajdujemy sposoby na podniesienie efektywności procesów logistycznych w istniejących firmach lub projektujemy je w sposób optymalny dla potrzeb powstającego lub rozrastającego się biznesu.

Implementujemy mechanizmy pozwalające na ocenę wiarygodności dostawców.

Wspieramy decyzje związane ze scalaniem wielu oddziałów w jeden magazyn centralny bądź wyborem miejsca dla kolejnego magazynu dystrybucyjnego.

Potrafimy zidentyfikować źródła generowania nadmiernych kosztów i wskazać odpowiednie metody ich redukcji poprzez niskonakładową optymalizację bądź inwestycje w nowoczesne rozwiązania.

Projektujemy i szacujemy opłacalność inwestycji w nową lokalizację, automatykę magazynową czy WMS.

Pomagamy w przeprowadzkach do nowej lokalizacji bez przerw w obsłudze klienta.

Doskonale radzimy sobie w przypadkach, gdy problemem jest wydajność procesów lub konieczność ich przyspieszenia bez utraty jakości.

Opiniujemy zmiany mające na celu modyfikacje algorytmów wynagradzenia pracowników bądź systemów motywacyjnych.

Wykonujemy audyty logistyczne umożliwiające niezależną ocenę stanu logistyki przez obecnych bądź przyszłych właścicieli firmy.

Przygotowujemy i nadzorujemy przeprowadzanie klasycznych inwentaryzacji okresowych magazynu oraz inwentaryzacji kroczącej.