Firma

Informacje o BinCode


Firma

Efektywność procesów logistycznych w dużej mierze determinuje konkurencyjność i zyskowność przedsiębiorstw. BinCode poprzez doradztwo logistyczne wspiera klientów w podejmowaniu właściwych decyzji w tym zakresie. Swoje usługi adresuje do tych firm, które świadome są faktu, że potrzebują zmian w zakresie logistyki lub informatyki, lecz same nie są w stanie wypracować dokładnych oczekiwań co do tych zmian. Klientami mogą być również firmy, w których działaniu pojawia się brak optymalności (np. osiągają niższą marżę niż konkurencja lub koszty obsługi w magazynie są wyższe niż oczekuje tego Zarząd).


BinCode jest założona przez dwóch wspólników, którzy poznali się w OSDW Azymut w 2001 roku, pracowali tam na kierowniczych stanowiskach, założyli potem własne firmy doradcze by ostatecznie od 2010 roku pracować wspólnie wykorzystując swoje wcześniejsze doświadczenia i dając klientom nową jakość w zakresie konsultingu.

audyt i doradztwo logistyczne
Marek Wierzbicki

Marek Wierzbicki

Ekspert z zakresu Automatyki Magazynowej, Optymalizacji Procesów Logistycznych i Informatyki Biznesowej. Specjalista w szerokim spektrum Nowych Technologii, Motywacji i Komunikacji.


Posiada ponad 20-letnie doświadczenia na stanowiskach menadżerskich we własnej firmie i spółkach publicznych: OSDW Azymut (spółka córka PWN S.A.), LSI Software S.A., Redan S.A.


Zajmuje się optymalizacją procesów logistycznych pod kątem efektywności finansowej, ergonomii i optymalnej wydajności ludzkiej. Projektuje procesy pod potrzeby indywidualnych rozwiązań logistycznych. Opracowuje testy akceptacyjne oprogramowania biznesowego, automatyki magazynowej i procesów logistycznych.


Wspiera firmy w projektach unijnych w zakresie dofinansowania innowacyjności. Nadzoruje rozwój e-commerce zarówno od strony technicznej jak i tzw. miękkiej. Autor wielu publikacji na temat informatyki, logistyki, motywacji i ryzyka inwestycji.

Jacek Pacholik

Doktor nauk technicznych Politechniki Łódzkiej, Instytut Elektroniki. Ekspert z zakresu Optymalizacji Procesów Logistycznych i Zarządzania Projektami oraz Operacyjnego Zarządzania Logistyką i Informatyką.


Posiada ponad 20 lat doświadczenia na stanowiskach menadżerskich w spółkach publicznych: ABB Automatyka, OSDW Azymut (spółka córka PWN S.A.), Megastore.PL S.A.


Swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym dzieli się prowadząc zajęcia z zarządzania logistyką na Akademii Leona Koźmińskiego.


Projektuje procesy logistyczne w nowych magazynach wraz uwzględnieniem obszarów automatyki i informatyki. Optymalizuje procesy logistyczne i zarządza procesami zmian w istniejących obiektach/organizacjach. Optymalizuje procesy związane z przepływem informacji w strukturach organizacji i zarządza procesami zmian. Tworzy indywidualne rozwiązania logistyczne i informatyczne dla firm dystrybucyjnych i handlowych.


Wspiera inwestorów w wyborze rozwiązań technologicznych (automatyka, informatyka) i nadzoruje/zarządza wdrożeniami. Opracowuje analizy związane z przepływem towarów. Przeprowadza audyty pod kątem procesów logistycznych i obiegu informacji.


Jacek Pacholik