Doradztwo logistyczne

Opis usług doradczych i konsultingowych z obszaru logistyki oferowanych przez BinCode

Doradztwo logistyczne to kompleksowe wsparcie biznesu w procesie rozwoju i utrzymania firmy w obszarach związanych z zasilaniem produkcji, procesami wewnątrz-magazynowymi, handlem i dystrybucją towarów czy kwestiami transportowymi. Sprawdzeniu i ewentualnemu udoskonaleniu podlegają zarówno działania związane z organizacją pracy magazynu, przepływem informacji jak i funkcjonalnością systemów informatycznych związanych z logistyką. Efektem usług konsultingowych może być również projekt logistyczny, w którym opisuje się najkorzystniejsze decyzje niezbędne do uruchomienia nowej lub znaczącego rozszerzenia (przeskalowania w górę) działalności dotychczas prowadzonej tak, by stworzyć bądź utrzymać przewagę konkurencyjną nad innymi firmami z branży.

W ramach doradztwa logistycznego BinCode prowadzi, wspólnie ze Zlecającym dogłębną analizę rzeczywistych potrzeb klienta nie koncentrując się na możliwościach (zaletach i wadach) jednego konkretnego rozwiązania technicznego lecz na zachodzących procesach. Rozwiązanie rozpoczyna się od opisu procesów, a dopiero w późniejszym etapie koncepcyjnym dobierane są do nich najkorzystniejsze rozwiązania techniczne bądź informatyczne. Jeśli podobne urządzenia czy oprogramowanie dostarcza więcej niż jedna firma z rynku dostawców usług i urządzeń to kolejnym krokiem jest wybór dostawcy oraz autorski nadzór nad wdrożeniem i uruchomieniem magazynu czy systemu.

Oferowana przez nas usługa doradztwa powinna być zamówiona zanim Zarząd firmy bądź inne osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie i rozwój logistyki podejmą jakiekolwiek kroki decyzyjne w obszarze optymalizacji istniejącego czy budowy nowego magazynu. Najpierw należy zdiagnozować problem w postaci pierwotnej a dopiero po diagnozie można przystąpić do optymalizacji procesów przepływu towaru przez magazyn czy projektowania zmian.

Zyski z doradztwa logistycznego

Dzięki współpracy konsultingowej z naszą firmą można spodziewać się następujących pozytywnych rezultatów w obszarze prowadzonej przez siebie działalności:

⊛ uzyskanie niezależnego obrazu sytuacji logistyki firmowej
⊛ wzrost kontroli nad procesami, możliwość ich lepszego mierzenia a przez to zarządzania nimi
⊛ zwiększenie wydajności procesów (np. szybsza kompletacja czy wzrost wolumenu obrotu przy niezmienionym zatrudnieniu)
⊛ spadek liczby lub wartości popełnianych błędów
⊛ zmniejszenie liczby reklamacji czy kosztów obsługi zwrotów
⊛ redukcja niekontrolowanego wycieku towaru
⊛ skrócenie przerwy w pracy magazynu wynikającej z procesu inwentaryzacji
⊛ określenie i obniżenie różnego typu ryzyka biznesowego
⊛ zdefiniowanie strategii na przyszłość w średnim lub dłuższym terminie
⊛ niższe koszty bądź szybszy zwrot inwestycji w magazyn, automatykę czy system informatyczny

Firmy zainteresowane skorzystaniem z naszych usług kunsultingowych zapraszamy do kontaktu. Obszar działalności naszej firmy to cała Polska.

Przybliżenie naszych usług

Poniżej prezentujemy niektóre z naszych usług z obszaru doradztwa logistycznego w sposób bardziej szczegółowy:

Audyt logistyczny - szczegółowa ocena stanu firmy w zakresie jej procesów logistycznych wskazująca obszary do naprawy i wytyczne co do sposobu ich wykonania

Quick Check - szybki ekspercki audyt logistyki, którego celem jest wsparcie firmy w podjęciu wstępnych decyzji biznesowych na rzecz usprawnienia działania bądź wskazania kierunków rozwoju

Optymalizacja procesów logistycznych w magazynie - sposób na przyspieszenie czy poprawienie działalności biznesu bez (albo niemal bez) przerw w pracy z niewielkimi kosztami koniecznymi do poniesienia

Automatyzacja procesów logistycznych - koncepcja automatyzacji procesów, projekt, wsparcie wyboru dostawcy, testy merytoryczne i wydajnościowe automatyki, wdrożenie (uruchomienie produkcyjne) i doprowadzenie do optymalnej wydajności

Organizacja strefy zwrotów - przygotowanie kompleksowego projektu procesu obsługi zwrotów towarów w różnych kanałach sprzedaży

Redukcja kosztów produkcji - optymalizacja w obszarach logistyki przyprodukcyjnej

Budowanie strategii logistycznej przedsiębiorstwa - długofalowy plan zdobywania przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem logistyki

Inwentaryzacja krocząca - przygotowanie firmy do uruchomienia inwentaryzcji ciągłej i wsparcie jej praktycznego startu

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną WWW, aby poznać pełny zakres naszych kompetencji z obszaru doradztwa logistycznego oraz szeroko pojętym zarządzaniem zapasami.

Powiązane artykuły

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami firmowymi poszerzającymi wiedzę w obszarze doradztwa logistycznego:

Projekt logistyczny magazynu - artykuł opisuje kiedy powinna pojawić się decyzja o powstaniu nowego magazynu, jak powstaje taki projekt i co powinien zawierać

Metody kompletacji - artykuł opisuje metody kompletacji przez pryzmat różnych spojrzeń na to działanie od technicznych aspektów kompletacji na grupowaniu obsługi podobnych zamówień kończąc

Optymalizacja kompletacji - artykuł opisuje metody optymalizacji kompletacji w zależności od kryteriów poprawy tego procesu

Wdrożenie WMS - artykuł opisuje jak powinno podejść się do projektu wdrożenia programu magazynowego, aby ryzyko niepowodzenia było jak najmniejsze a jego efektywność jak największa

Logistyka e-commerce - artykuł opisuje procesy związane z logistyką biznesu nastawionego na sprzedaż i dostawę produktów klientom indywidualnym poprzez sklep internetowy

Logistyka sieci sklepów - artykuł opisuje cechy charakterystyczne dla magazynu nastawionego na obsługę sieci handlowych stacjonarnych sklepów detalicznych

Cross-dock i strefa szybkiej rotacji - artykuł opisuje funkcjonowanie strefy cross-dock i strefy szybkiej rotacji, różnice i ewentualne podobieństwa między tymi dwoma strefami