Doradztwo logistyczne

Opis usług doradczych z obszaru logistyki oferowanych przez BinCode

Doradztwo logistyczne to kompleksowe wsparcie biznesu w procesie rozwoju i utrzymania firmy w obszarach związanych z logistyką produkcji, procesami wewnątrz-magazynowymi, dystrybucją towarów czy kwestiami transportowymi. Sprawdzeniu i ewentualnemu udoskonaleniu podlegają zarówno działania związane z organizacją pracy magazynu, przepływem informacji jak i funkcjonalnością systemów informatycznych związanych z logistyką. Efektem usług konsultingowych może być również projekt logistyczny, w którym opisuje się najkorzystniejsze decyzje niezbędne do uruchomienia nowej lub znaczącego rozszerzenia (przeskalowania w górę) działalności dotychczas prowadzonej tak, by stworzyć bądź utrzymać przewagę konkurencyjną nad innymi firmami z branży.

W ramach doradztwa logistycznego BinCode prowadzi, wspólnie ze Zlecającym dogłębną analizę rzeczywistych potrzeb klienta nie koncentrując się na możliwościach (zaletach i wadach) jednego konkretnego rozwiązania technicznego lecz na zachodzących procesach. Rozwiązanie rozpoczyna się od opisu procesów, a dopiero w późniejszym etapie koncepcyjnym dobierane są do nich najkorzystniejsze rozwiązania techniczne bądź informatyczne. Jeśli podobne urządzenia czy oprogramowanie dostarcza więcej niż jedna firma z rynku dostawców usług i urządzeń to kolejnym krokiem jest wybór dostawcy oraz autorski nadzór nad wdrożeniem i uruchomieniem magazynu czy systemu.

Oferowana przez nas usługa doradztwa powinna być zamówiona zanim Zarząd firmy bądź kadry logistyczne podejmą jakiekolwiek kroki decyzyjne w obszarze optymalizacji istniejącego czy budowy nowego magazynu. Najpierw należy zdiagnozować problem w postaci pierwotnej a dopiero po diagnozie można przystąpić do optymalizacji procesów przepływu towaru przez magazyn czy projektowania zmian.

Zyski z doradztwa logistycznego

Dzięki współpracy z naszą firmą można spodziewać się następujących pozytywnych rezultatów:

⊛ uzyskanie niezależnego obrazu sytuacji logistyki firmowej
⊛ wzrost kontroli nad procesami, możliwość ich lepszego mierzenia i zarządzania nimi
⊛ zwiększenie wydajności procesów (np. szybsza kompletacja czy wzrost wolumenu obrotu przy niezmienionym zatrudnieniu)
⊛ spadek liczby błędów procesowych
⊛ zmniejszenie liczby reklamacji czy kosztów obsługi zwrotów
⊛ redukcja niekontrolowanego wypływu towaru
⊛ skrócenie przerwy w pracy magazynu wynikającej z procesu inwentaryzacji
⊛ określenie i obniżenie różnego typu ryzyka biznesowego
⊛ zdefiniowanie strategii na przyszłość w średnim lub dłuższym terminie
⊛ niższe koszty bądź szybszy zwrot inwestycji w magazyn, automatykę czy system informatyczny

Firmy zainteresowane opisaną usługą zapraszamy do kontaktu.

Przybliżenie naszych usług

Poniżej prezentujemy niektóre z naszych usług z obszaru doradztwa logistycznego w sposób bardziej szczegółowy:

Audyt logistyczny - wstępna, czasami ogólna ocena stanu firmy w zakresie jej procesów logistycznych wskazująca obszary do naprawy i wytyczne co do sposobu ich wykonania

Optymalizacja procesów logistycznych w magazynie - sposób na przyspieszenie czy poprawienie działalności biznesu bez (albo niemal bez) przerw w pracy z niewielkimi kosztami koniecznymi do poniesienia

Automatyzacja procesów logistycznych - koncepcja automatyzacji procesów, projekt, wspacie wyboru dostawcy, testy merytoryczne wydajnościowe automatyki, wdrożenie(uruchomienie produkcyjne) ) i doprowadzenie do optymalnej wydajności

Organizacja strefy zwrotów - przygotowanie kompleksowego projektu procesu obsługi zwrotów towarów w różnych kanałach sprzedaży

Redukcja kosztów produkcji - optymalizacja w obszarach logistyki przyprodukcyjnej

Budowanie strategii logistycznej przedsiębiorstwa - długofalowy plan zdobywania przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem logistyki

Inwentaryzacja krocząca - przygotowanie firmy do uruchomienia inwentaryzcji ciągłej i wsparcie jej praktycznego startu

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną WWW, aby poznać szerszy zakres naszych kompetencji z obszaru doradztwa logistycznego.