Organizacja strefy zwrotów

Opis usługi z zakresu doradztwa logistycznego oferowanej przez BinCode

Obsługa zwrotów to jeden z najtrudniejszych procesów, które występują w magazynie, a przez to w całym biznesie. Panuje powszechne (acz błędne) przekonanie, że jest to wyłącznie domena handlu e-commerce. W praktyce istnieje wiele różnych procesów, które pozwalają klientowi odesłać towar do dostawcy zgodnie z obowiązującym prawem bądź zawartymi umowami handlowymi. Do najbardziej charakterystycznych można zaliczyć:

zwrot towarów zakupionych w sklepie internetowym – klient odstępuje od umowy zawartej zdalnie i odsyła zakupiony towar, gdyż nie spełnia jego wymagań (kolorystycznych, rozmiarowych, funkcjonalnych czy dowolnych innych), przy czym nie ma obowiązku uzasadniania przyczyn odstąpienia od umowy
obsługa błędów dostaw –faktura lub dokument wydania opiewają na towar zamówiony przez klienta, jednak w rzeczywistości otrzymuje on inny (niechciany) produkt
korekta zakupów – firma odsyła zakupiony towar w ramach umów biznesowych (np. w umowach zapisano, że towar o wartości do 10% zakupów może zostać zwrócony w każdym okresie rozliczeniowym)
obsługa gwarancji, reklamacji i rękojmi – ten proces dotyka towarów, które nie spełniają wymogów uzgodnionej funkcjonalności i wada bądź uszkodzenie ujawniło się w trakcie użytkowania i nie była ona spowodowana niewłaściwym zachowaniem użytkownika (np. nie można zwrócić żarówki, którą potłukliśmy)
przerzuty towaru między sklepami tej samej sieci w ramach replenishmentu – dotyczy np. przypadku gdy sprzedaż w sklepach spowodowała zdekompletowanie asortymentu (np. w każdym ze sklepów brakuje po kilka rozmiarów odzieży) choć w całej sieci jest jeszcze wystarczająca liczba produktów w każdym rozmiarze, by stworzyć z nich satysfakcjonującą liczbę pełnych kompletów
wycofanie kolekcji z sieci sklepów – najczęściej dotyczy sklepów odzieżowych i dotyka produktów z poprzedniego sezonu (np. na początku września odsyła się do magazynu centralnego wszystkie ubrania z sezony wiosna-lato aby zrobić w sklepach miejsce na sezon jesień-zima)

Każdy z wymienionych tu procesów charakteryzuje się inną strukturą przepływu towaru i innym sposobem jego obsługi. Należy jednak pamiętać, że w większości magazynów obsługa zwrotów dotyka kilku różnych mechanizmów jednocześnie. W magazynie sklepu internetowego musimy obsłużyć zarówno błędy wysyłki, paczki związane z odstąpieniem od umowy jak i reklamacje. W magazynie sieci sklepów musimy obsłużyć jednocześnie błędy wysyłki, korekty handlowe, przerzuty między sklepami i wycofanie kolekcji. Większe komplikacje nie są przy tym niczym rzadkim.

Opis usługi

Oferowana usługa doradcza dotyczy przygotowania kompleksowego projektu procesu obsługi zwrotów i obejmuje następujące prace:

⊛ określenie strumieni przepływu towarów obsługiwanych wspólnie i/lub rozdzielnie
⊛ analiza historycznego przepływu towaru w każdym kanale
⊛ prognoza i skalowanie wielkości przepływów w poszczególnych kanałach
⊛ analiza i propozycje usprawnienia rozwiązań wspierających zwroty (np. formularze ułatwiające śledzenie towaru)
⊛ wytyczne do zmian w oprogramowaniu wspierającej przyjęcia przesyłek i rejestrację towaru
⊛ dobór odpowiedniej infrastruktury technicznej do obsługi zwrotów (stanowiska przyjęć, terminale informatyczne, automatyczny sorter magazynowy itp.)
⊛ przygotowanie projektu strefy zwrotów i wsparcie jego uruchomienia
⊛ raportowanie i poszukiwanie sposobu na zmniejszenie liczby zwrotów u źródeł powstawania problemów

Efektem prac będzie koncepcja działania strefy zwrotów bądź wydzielenia osobnego magazynu (projekt) do obsługi tych procesów. Sugerowane jest również wsparcie usługodawcy w uruchomieniu zaprojektowanych procesów (nadzór autorski) oraz działania mające na celu minimalizację liczby zwrotów bądź usprawnienie ich obsługi poprzez modyfikację procesów związanych z wysyłką. W ostatnim obszarze spektrum działań może być bardzo szerokie zaczynając od zmniejszenia liczby błędnych wysyłek poprzez poprawienie struktury asortymentu w wysyłkach B2B, a kończąc na działaniach poprawiających rozpoznawalność towaru odbieranego od klienta.

Opisana usługa może stanowić zarówno optymalizację procesów w istniejącym magazynie jak i projektu jednej ze stref w nowym magazynie.