Oferta

Co możemy dla państwa zrobić?


AUDYT I DORADZTWO LOGISTYCZNE

Sprawdzamy zgodność informacji zarządczych o działalności firmy ze stanem faktycznym (fizycznym i informatycznym) oraz opracowujemy koncepcje usprawnień w procesach przepływu towaru.

AUDYT I DORADZTWO LOGISTYCZNE
optymalizacja procesów i minimalizacja kosztów

Optymalizacja procesów logistycznych

Poszukujemy wąskich gardeł bądź miejsc w procesach magazynowych lub produkcyjnych, które generują największe koszty i wskazujemy niskonakładowe metody usunięcia problemów w tych obszarach.

Projektowanie magazynów logistycznych

Projektujemy procesy logistyczne pod potrzeby nowej działalności lub znaczącego rozszerzenia zakresu działania (rozpoczęcie sprzedaży online, eksportu itp.), bądź przeskalowania działaności na kilka lat naprzód.

projektowanie magazynów logistycznych
projektowanie automatyki magazynowej

Projektowanie automatyki magazynowej

Przygotowujemy procesy klienta do ich implementacji w rozwiązania automatyki magazynowej (także w różnych wariantach automatyki różnych dostawców), bądź modyfikujemy je tak, by lepiej wykorzystać istniejącą infrastrukturę.

Usprawnienia logistyki produkcyjnej

Wykonujemy optymalizację procesów produkcyjnych pod kątem poprawy zasilania gniazd produkcyjnych czy stanowisk roboczych z magazynu przyprodukcyjnego oraz problemów związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw (SCM).

usprawnienia logistyki produkcyjnej
dobór systemów informatycznych

Dobór systemów informatycznych

Przygotowujemy specyfikację oprogramowania (np. WMS, TMS, MES czy APS) pod potrzeby istniejących lub projektowych procesów. Wspieramy wybór ścieżki wdrożenia (np. modyfikacja procesów vs. dopasowanie do możliwości systemu).

Wsparcie wyboru dostawcy

Współpracujemy z klientem w celu wyboru najlepszego dostawcy oprogramowania lub automatyzacji magazynu, zgodnie z wcześniej opracowanym zapotrzebowaniem i najlepszymi dla klienta kryteriami wyboru.

Wsparcie wyboru dostawcy
nadzór wdrożenia inwestycji

Nadzór wdrożenia inwestycji

Prowadzimy działania zarządcze i kontrolne mające na celu jak najefektywniejsze, najszybsze i najbezpieczniejsze doprowadzenie do skutecznego uruchomienia procesów wykorzystujących inwestycję klienta (magazyn, automatykę magazynową czy WMS).

Usługa specjalna

Zarządzanie alokacją towaru

To nasza specjalna, indywidualna usługa będąca kompilacją optymalizacji procesów logistycznych z informatyką zarządczą, której celem jest wzrost efektywności sprzedaży w sieci sklepów, sieci magazynów czy sklepie internetowym (wyższa marża, niża sprzedaż utracona, niższe stocki posezonowe itp.) poprzez usprawnienie alokacji towaru oraz zarządzanie cenami.

zarządzanie zatowarowaniem sklepów