Oferta

Co możemy dla państwa zrobić?


AUDYT I DORADZTWO LOGISTYCZNE

Prowadzimy kompleksowe wsparcie biznesu w obszarach związanych z logistyką produkcji, procesami wewnątrz-magazynowymi, dystrybucją towarów czy kwestiami transportowymi. Dotyczy ono zaróno rozwoju firmy jak i utrzymania jej w pierwszym szeregu przed konurencją. W niektórych przypadkach oferujemy wersję przyspieszoną Quick Check

AUDYT I DORADZTWO LOGISTYCZNE
audyt i zarządzanie zapasami

Audyt i zarządzanie zapasami

Nie istnieje szybka odpowiedź czy firma powinna posiadać w magazynie mało czy dużo zapasów. Optymalna wielkość jest wypadkową korzyści z ich posiadania i kosztów ich utrzymania. Ustalenie tej wielkości wymaga analizy różnych aspektów zapasów

Projektowanie magazynów logistycznych

Projektujemy procesy logistyczne pod potrzeby nowej działalności lub znaczącego rozszerzenia zakresu działania, bądź przeskalowania jej na kilka lat naprzód. W ramach oczekiwania na realizację inwestycji oferujemy niskonakładową optymalizację procesów logistycznych

projektowanie magazynów logistycznych
projektowanie automatyki magazynowej

Projektowanie automatyki magazynowej

Przygotowujemy procesy biznesowe i logistyczne do ich implementacji za pomocą automatyki magazynowej (także w różnych wariantach automatyki produkowanej przez różnych dostawców), bądź modyfikujemy je tak, by lepiej wykorzystać istniejącą infrastrukturę

Usprawnienia logistyki produkcyjnej

Wykonujemy optymalizację procesów produkcyjnych pod kątem poprawy zasilania gniazd produkcyjnych czy stanowisk roboczych z magazynu przyprodukcyjnego oraz problemów związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw (SCM)

usprawnienia logistyki produkcyjnej
dobór systemów informatycznych

Dobór systemów informatycznych

Przygotowujemy specyfikację oprogramowania (np. WMS, TMS, MES czy APS) pod potrzeby istniejących lub projektowych procesów. Wspieramy wybór ścieżki wdrożenia (np. modyfikacja procesów vs. dopasowanie do możliwości systemu)

Wsparcie wyboru dostawcy

Współpracujemy z klientem w celu wyboru najlepszego dostawcy oprogramowania lub automatyzacji magazynu, zgodnie z wcześniej opracowanym zapotrzebowaniem i najlepszymi dla klienta kryteriami wyboru

Wsparcie wyboru dostawcy
nadzór wdrożenia inwestycji

Nadzór wdrożenia inwestycji

Prowadzimy działania zarządcze i kontrolne mające na celu jak najefektywniejsze, najszybsze i najbezpieczniejsze doprowadzenie do skutecznego uruchomienia procesów wykorzystujących inwestycję klienta (magazyn, automatykę magazynową czy WMS)

Usługa specjalna

Zarządzanie alokacją towaru

To nasza specjalna usługa oferowana pod nazwą AlgotiQ będąca kompilacją optymalizacji procesów logistycznych i automatyzacji procesów biznesowych, której celem jest wzrost efektywności sprzedaży w sieci sklepów, sieci magazynów czy sklepie internetowym (wyższa marża, niża sprzedaż utracona, niższe stocki posezonowe itp.) poprzez usprawnienie alokacji towaru oraz zarządzanie cenami

zarządzanie zatowarowaniem sklepów