Automatyzacja procesów logistycznych

Opis usług doradczych z obszaru logistyki oferowanych przez BinCode

Automatyzacja procesów logistycznych polega na połączeniu w jedną spójną całość pracy ludzkiej wspieranej działaniem maszyn i urządzeń różnego typu oraz systemów informatycznych. Celem optymalnej i efektywnej finansowo automatyzacji jest przeprowadzenie takiej integracji w opisanym zakresie, aby jak najmocniej wyeliminować powtarzalne czynności wykonywane przez ludzi i jak najmocniej obciążań nimi oprogramowanie i sprzęt przez nie sterowany. W skrajnym przypadku gdy czynności są dobrze opisane, opomiarowane i ustandaryzowane może to prowadzić do autonomicznych działań urządzeń bez konieczności ingerencji człowieka (tak jak np. w wózkach widłowych AGV). Automatyzację procesów logistycznych można stosować zarówno w procesach wewnątrzmagazynowych, w zarządzaniu łańcuchem dostaw jak i w zasilaniu gniazd czy procesach produkcyjnych.

Przed zapoznaniem się z opisem naszej usługi proponujemy obejrzenie filmu z automatyką magazynową powstałą z udziałem naszej firmy u naszego klienta OSDW Azymut:

Opis usługi

Usługa doradcza z obszaru automatyzacji procesów logistycznych to wsparcie całego procesu projektowo-wdrożeniowego w tym obszarze od pomysłu do jej uruchomienia i zawiera trzy etapy działania:

Koncepcja i projekt

Etap ten obejmuje wszystkie prace związane z poszukiwaniem optymalnej automatyzacji:
⊛ Analiza obecnej sytuacji biznesowej i prognozowanie oraz skalowanie zmian w przepływie towaru
⊛ Identyfikacja procesów bądź miejsc, gdzie usprawnienia mogą przynieść najlepsze efekty (wzrost wydajności kompletacji, gęstości upakowania w magazynie, poprawy jakości, opóźnienia czasu odcięcia zleceń ze sklepu internetowego itp.)
⊛ Koncepcja sposobu automatyzacji zidentyfikowanych obszarów, wstępna analiza maszyn (robotów) czy oprogramowania umożliwiających eliminację pracy ludzkiej
⊛ Opracowanie wstępnego projektu i dyskusja ze zlecającym różnych aspektów rozwiązania

Wsparcie wyboru dostawcy

Etap ten obejmuje prace związane z wyborem dostawcy wcześniej przygotowanej koncepcji:
⊛ Przygotowanie zapytania do dostawców, dialog techniczny, dostosowania koncepcji do urządzeń czy oprogramowania poszczególnych dostawców
⊛ Przegląd wstępnych ofert, dyskusje rozwiązań (w tym projektów własnych dostawców znacząco odbiegających od zapytania ofertowego), analiza opłacalności inwestycji na podstawie wycen budżetowych
⊛ Wstępny wybór dostawcy, współpraca przy uszczegółowieniu projektu, ewentualny udział w wizytach referencyjnych podobnych rozwiązań
⊛ Współpraca przy analizie umów dostaw i umów serwisowych (SLA, zakres wsparcia powdrożeniowego itp.)

Zwracamy uwagę, że cechą naszej usługi jest to, że najpierw przygotowujemy koncepcję rozwiązania, a dopiero potem poszukujemy jego dostawcy.

Nadzór uruchomienia

Etap ten wspiera klienta w okresie od podpisania umowy do chwili produkcyjnego uruchomienia i dojścia do pełnej oczekiwanej wydajności pracy:
⊛ Nadzór nad dostarczaniem produktu i montażem czy wstępną instalacją oprogramowania (integracja z innymi obszarami biznesu, WMS bądź infrastruktury technicznej)
⊛ Projekt i nadzór testów zamówionego urządzenia (dla automatyki magazynowej np. testy jej wydajności czy obciążenia, dla oprogramowania test pokrycia wszystkich zdefiniowanych w zamówieniu przypadków itp.)
⊛ Wsparcie testowego uruchomienia
⊛ Wsparcie uruchomienia produkcyjnego
⊛ Modyfikacje procesów i możliwości zmiany w obszarze automatyzacji po uruchomieniu produkcyjnym, wsparcie dojścia do wydajności nominalnej

Obszary automatyzacji procesów

W logistyce można wytypować wiele obszarów możliwych do usprawnienia poprzez wdrożenie rozwiązań obniżających bądź eliminujących powtarzalną pracę ludzką. Posiadamy kompetencje pozwalające poruszać się wśród następujących obszarów:
⊛ Wsparcie zarządzania łańcuchem dostaw (np. bezobsługowe zamówienia u dostawców czy alokacja towarów w magazynach czy sieciach sklepów)
⊛ Wsparcie decyzji biznesowe związanych z ustalaniem cen produktów w celu poprawy wiekowania zapasów
⊛ Zwiększenie gęstości upakowania magazynu (więcej towaru w tym samym budynku)
⊛ Zmniejszenie zapotrzebowanie na pracę ludzką w ramach składowania i obsługi towaru (automatyczne wstawianie i pobieranie produktów)
⊛ Poprawa procesów sortowania towarów (zarówno w czasie przyjęć dostaw, kompletacji jak i zwrotów od klientów)
⊛ Ograniczenie lub eliminacja udziału ludzi w transporcie wewnątrzmagazynowym czy z magazynu na produkcję (w tym urządzenia autonomiczne)
⊛ Poprawa jakości dostawy towarów do klienta (np. roboty paletujące, automatyczne pakowanie)
i wiele innych.

Kiedy zamówić opisaną usługę

Opisana tu usługa często kojarzona jest z projektem logistycznym nowego magazynu i dotyczy automatyzacji procesów logistycznych już w nowej siedzibie. Często wynika to z tego, że istniejąca lokalizacja nie nadaje się do zastosowania wielu rozwiązań a ponadto większość z nich wymaga długotrwałych analiz, czasu dostawy, wdrożenia i pełnego uruchomienia. Nasi klienci niemal zawsze razem z tą usługą zlecają nam optymalizację procesów logistycznych w dotychczasowej siedzibie, aby dotrwać do chwili zakończenia nowej inwestycji.