Optymalizacja procesów logistycznych w magazynie

Opis usług doradczych z obszaru logistyki oferowanych przez BinCode

Wszystkie działania w magazynie takie jak przyjęcie towarów, przemieszczanie ich wewnątrz budynku, składowanie, przepakowywanie, kompletacja, zasilanie gniazd produkcyjnych, tworzenie zestawów, kompletów czy nowych opakowań zbiorczych, pakowanie na potrzeby spedycji i wysyłka mieszczą się w obszarze ogólnie pojętych procesów logistycznych. Więcej! Niektóre działania, w których produkty nie podlegają bezpośredniej obsłudze, takie jak przemieszczanie środków transportu, obsługa opakowań zbiorczych czy działanie systemu WMS bądź automatyki magazynowej również należy zaliczać do procesów logistycznych. Zbiór operacji, które można tak zakwalifikować jest w zasadzie nieograniczony i nawet w dwóch firmach, które prowadzą podobny biznes mogą mocno się od siebie różnić.

Opis usługi

Usługa doradcza obejmująca poprawę efektywności i optymalizację procesów logistycznych polega na takim ich usprawnieniu, aby zwiększyć ich wydajność, szybkość, przepustowość, opóźnić czas odcięcia przyjmowania zamówień, obniżyć koszty bądź poprawić inne wskaźniki czy parametry, które są istotne dla prowadzonego biznesu, celem maksymalnego wykorzystania zasobów firmowych. Cechą charakterystyczną naszej usługi jest możliwość przeprowadzenia zmian optymalizacyjnych w trakcie pracy bądź z bardzo krótkim jej zatrzymaniem czy przerwami tylko w niektórych obszarach magazynu. Dodatkowo priorytetem jest planowanie usprawnień w taki sposób, aby ich koszt był jak najmniejszy, a czas ich przygotowania (np. zmian w programie magazynowym czy infrastrukturze technicznej) i wdrożenia jak najkrótszy. Stąd też często nazywana jest u nas w firmie Optymalizacją niskonakładową. Usługa ta składa się z dwóch etapów.

Identyfikacja problemu

Ten etap obejmuje wszystkie aspekty poszukiwania przyczyn spadku efektywności biznesu bądź celów do osiągnięcia:
⊛ Określenie najistotniejszych przeszkód w działaniu bądź obszarów do usprawnienia, które blokują bieżący rozwój biznesu (wyznaczenie głównego celu optymalizacji ewentualnie celu dodatkowego oraz określenie, które działania nie mogą ulec pogorszeniu)
⊛ Analiza obecnie prowadzonych operacji oraz dyskusja o skalowaniu biznesu, który musi zostać skutecznie obsłużony wprowadzonymi usprawnieniami (drążenie danych, wyodrębnienie różnych działań i oszacowanie ich potencjalnych zmian)
⊛ Przygotowanie mapy zależności i wrażliwości oczekiwanego efektu końcowego od procesów zachodzących w magazynie (sprawdzenie które operacje czy infrastruktura wpływają negatywnie na efektywność pracy i w jaki sposób)

Usprawnienia i optymalizacja

Etap ten obejmuje konieczne aspekty związane z poprawą funkcjonowania firmy:
⊛ Identyfikacja możliwych do wykorzystania potencjałów zmian (jakie modyfikacje można wprowadzić w logistyce, aby poprawić funkcjonowanie firmy)
⊛ Szacowanie kosztów i czasu wdrożenia potencjalnych usprawnień oraz spodziewanych efektów zmian
⊛ Wytypowanie rozwiązania docelowego oraz dyskusja proponowanych zmian i potencjalnych zysków ze zlecającym usługę
⊛ Szczegółowe określenie koniecznych zmian (w oprogramowaniu, w infrastrukturze, metodzie kompletacji, sposobie delegowania i raportowania zadań czy innych aspektów)
⊛ Nadzór nad wdrożeniem (jeśli zlecający usługę oczekuje takiego wsparcia)

Zakres prac

Zwracamy uwagę, że opisana usługa doradcza jest nastawiona raczej na szybkie i stosunkowo tanie usprawnienie sytuacji w firmie, tak więc koncentruje się na punktowym naprawianiu problemów w bieżącej lokalizacji firmy. Uzupełnieniem tej usługi jest oferowana przez nas koncepcja zmian i rozwoju logistyki, która obejmuje szersze zmiany często związane z dłuższym okresem realizacji i większymi kosztami np. poprzez projekt nowego magazynu, automatyzacji procesów logistycznych czy wdrożenie WMS.

Kiedy zamówić opisaną usługę

Jeśli pojawiają się problemy biznesowe opisane poniżej:
⊛ Coraz więcej zamówień nie jest realizowanych w terminie, kompletacja przedłuża się poza akceptowalny czas
⊛ Coraz więcej zamówień jest realizowana z błędami (dostarczono nie ten towar, który był zamówiony bądź dostarczono go uszkodzonego)
⊛ Marża bądź zyskowność prowadzonego biznesu zaczyna gwałtownie spadać przez problemy logistyczne
⊛ Pogarsza się wiekowanie bądź struktura zapasów w magazynie
⊛ Brak miejsca w magazynie (alejki zastawione towarem, pojawia się kolejny namiot z paletami)
⊛ Planowany jest wzrost obrotu bądź szerokości usług dodatkowych
Wymienione problemy bądź pojawiające się inne wąskie gardła są oznaką, że pora na optymalizację procesów logistycznych w magazynie.

Jako doradca logistyczny realizujemy opisaną usługę zarówno w magazynach produkcyjnych, dystrybucyjnych jak i crossdock, w obszarach B2B i logistyce e-commerce oraz wielu innych biznesach.