Quick Check - szybki audyt logistyki

Opis usług doradczych z obszaru logistyki oferowanych przez BinCode

Quick Check to szybki ekspercki audyt magazynu, czyli ogólny przegląd procesów logistycznych i ocena potencjału usprawnienia tych procesów. Celem tej usługi jest wsparcie zleceniodawcy w podjęciu szybkich decyzji biznesowych o zmianach w sposobie funkcjonowania firmy na rzecz jej rozwoju. W zależności od oczekiwań zlecającego efektem mogą być sugestie szybkiego i niskonakładowego wzrostu efektywności bądź ogólna koncepcja rozwojowa. Kluczowymi cechami tej wersji audytu jest bardzo krótki czas osiągnięcia pierwszych wyników (zazwyczaj część sugestii można otrzymać już po pierwszych warsztatach) oraz (niestety) pewna powierzchowność rezultatu. Ten brak dogłębności i szczegółowości wynika z tego, że ze względu na czas trwania audytu (oraz jego niską cenę) prace konsultantów na miejscu w magazynie ograniczone są wyłącznie do najważniejszych procesów, a analizy bazują tylko na raportach informatycznych dostarczonych przez klienta (brak możliwości dostatecznie głębokiego drążenia danych). Oczywiście wiedza ekspercka i doświadczenie w wielu magazynach pozwala nam na zrozumienie funkcjonowania logistyki bez sprawdzenia zapisów informatycznych aż do pojedynczej transakcji, jednak w niektórych przypadkach efektem Quick Check może być zalecenie szczegółowego zbadania pewnych obszarów (zazwyczaj wtedy, gdy zakres otrzymanych danych jest zbyt mocno zagregowany bądź niemożliwe jest ich szczegółowe przebadanie ze względu na krótki czas trwania usługi).

Quick Check – kiedy zlecić?

Nasze doświadczenie sugeruje najczęstsze, poniżej opisane przypadki, gdy firmy decydują się na szybki audyt ekspercki:

Gwałtowne zmiany w funkcjonowaniu firmy bądź otoczenie biznesowego, które wymagają podjęcia szybkich decyzji (np. pojawienie się bądź zniknięcie konkurencji)
Opóźnienie bądź oczekiwanie na inwestycję, która drastycznie zmieni sposób działania magazynu, jednak konieczne jest dotrwanie do jej wdrożenia (w tym przypadku istotny jest zarówno krótki czas trwania jak i niskie koszty usługi)
Poważne ograniczenia w infrastrukturze bądź systemie informatycznym, które uniemożliwiają wprowadzenie istotnych zmian w magazynie bądź procesach (zakres audytu musi być wtedy ograniczony wyłącznie do potencjału możliwych zmian)
Niewielka obsada magazynu, która utrudnia wprowadzenie wielu drobnych optymalizacji (bądź przyniosą one zbyt niski afekt), a wysoka cena klasycznego audytu logistycznego spowoduje zbyt długi okres zwrotu kosztów tej usługi
Zatrzymanie się na rozdrożu swojego rozwoju i przed rozpoczęciem prac nad szczegółową koncepcją zmian zarząd chciałaby poznać potencjalne ścieżki, którymi może podążyć i odrzucić ewidentnie błędne pomysły

Oczywiście w praktyce powodów zlecenia szybkiego audytu może być znacznie więcej. Warto skontaktować się z nami by przedyskutować czy wybrać Quick Check, pełny audyt logistyczny, opracowanie strategii logistycznej przedsiębiorstwa bądź (co występuje najczęściej) opracować indywidualny zakres współpracy doradczej.

Zakres usługi Quick Check

Quick Check przebiega według następującego schematu:

Identyfikacja potrzeb i zdefiniowanie celów audytu – w tym etapie ustalamy istotne oczekiwania klienta w stosunku do efektów audytu (np. czy poszukujemy niskonakładowego usprawnienia procesów, zwiększenia możliwości wykorzystania pojemności magazynu, identyfikacji ścieżek rozwojowych czy innych)
Przegląd aktualnej sytuacji biznesowej i procesów – w zależności od oczekiwań nasi konsultanci dokonują przeglądu procesów logistycznych, zależności między biznesem a logistyką, przepływem informacji, stanu raportowania bądź dyskutujemy na temat prognoz rozwoju firmy
Analiza ekspercka i wypracowanie wniosków – poszukujemy potencjału rozwiązania istniejących nieefektywności bądź kierunków rozwoju zgodnie z oczekiwaniami klienta. Określamy zaniedbania do naprawy wraz z propozycjami rozwiązań bądź perspektywiczne i ślepe ścieżki zmian
Prezentacja i dyskusja wyników – warsztat w czasie którego przedstawiamy wypracowane rozwiązania, wskazujemy kolejności i korelacje między poszczególnymi działaniami naprawczymi czy projektowymi. Dyskutujemy ze zleceniodawcą nasze propozycje szczególnie w obszarze krytycznych uwag do naszego raportu i obaw przed zmianami
Dostarczenie ostatecznej wersji raportu – przygotowujemy poprawioną wersję raportu uwzględniającą uwagi z wcześniejszej dyskusji oraz rozszerzenia rozwiązań, które wymagały doprecyzowania

Efektem audytu jest raport przedstawiający jego wyniki w sposób zrozumiały dla zlecającego włącznie ze szczegółowymi wyjaśnieniami obszarów dyskusyjnych bądź specyficznych dla danej firmy.

Podsumowanie

Quick Check to szybki audyt, który poza krótkim okresem trwania charakteryzuje się niską ceną. Najważniejszą jego cechą jest możliwość podjęcia w ten sposób szybkich decyzji biznesowych. Mimo tego, że jest w pewien sposób ograniczony do najważniejszych fragmentów działania firmy posiada wiele cech klasycznego audytu jak niezależna (zewnętrzna) ocena obecnego stanu logistyki, wskazanie barier rozwojowych i sposobu działania w celu usunięcia czy zasugerowanie priorytetów tych działań, zwłaszcza tych które dają szansę na najszybsze efekty. Dzięki temu podejście to sprawdza się w niektórych przypadkach i bywa ciekawą alternatywą dla innych działań doradczych.

Zapraszamy firmy zainteresowane tą usługą do kontaktu z nami.