Redukcja kosztów produkcji, optymalizacja procesów

Opis usług doradczych z obszaru logistyki oferowanych przez BinCode

Redukcja kosztów produkcji to działania, które mają na celu obniżenie jednostkowych nakładów finansowych związanych z wytworzeniem wyrobu gotowego. Sposobów na realizację tego celu może być wiele i zależą one nie tylko od rodzaju wyrobu, ale i od różnych aspektów polityki wewnętrznej firmy (włącznie z polityką jakości). Do uwzględnianych sposobów może należeć np. zwiększenie wolumenu wyrobów gotowych czy podniesienie minimalnej wielkości zamówienia (co powoduje minimalizację wydatków stałych), standaryzacja produktu (co pozwala na obniżenie ceny jednostkowej wytworzenia podzespołów), modyfikacja procesów (np. przejście z metody gniazdowej na taśmową) czy ogólnie pojęty Lean Manufacturing (ograniczenie marnotrawstwa w wielu różnych obszarach od poprawy organizacji stanowiska pracy do ulepszonego zarządzanie zapasami) bądź Six Sigma (redukcję kosztów wytwarzania poprzez zarządzanie jakością). Warto pamiętać, że poza przejściem z produkcji gniazdowej na taśmę Taylora (produkcję masową wprowadzoną w życie przez Forda) większość zmian może być prowadzona zgodnie z ideą Kaizen, czyli ciągłego doskonalenia za pomocą drobnych usprawnień.

Firmy, które profesjonalnie zajmują się optymalizacją procesów produkcyjnych z reguły specjalizują się w minimalizacji obciążeń finansowych związanych z procesami produkcyjnymi bądź innych działań mającej bezpośredni wpływ na sam proces wytwarzania wyrobów. Mimo odwołań do metody Kanban (czyli jawnym pokazywaniu potrzeb) zdarza się jednak, że zaniedbuje się przy tym logistykę zarówno taką jak zasilanie gniazd surowców (przy czym do tego obszaru należy również np. organizacja magazynu surowców), jak i odbiór czy przechowanie wyrobów gotowych. Często zapomina się też, że optymalne zarządzanie zapasami czy zarządzanie łańcuchem dostaw może skutecznie obniżyć koszty wytwarzania bez zmian w samej organizacji pracy - w tym miejscu warto rozważyć audyt zapasów. Jako specjaliści w zakresie logistyki (audyt logistyczny, konsulting, doradztwo, projekty) pomagamy firmom produkcyjnym w tym obszarze, jeśli jest niedostatecznie zoptymalizowany przez specjalistów od procesów produkcyjnych.

Opis usługi

Usługa oferowana przez BinCode polega na przeglądzie i usprawnieniu procesów logistycznych bądź powiązanego z nimi oprogramowania czy systemów raportujących wpływających na redukcję kosztów produkcji, takich jak:

⊛ Zarządzanie zapasami, usprawnienia w obszarze Just-in-time (jeśli jest wykorzystywane)
⊛ Kontrola jakości dostaw z wykorzystaniem np. wskaźnika OTIF
⊛ Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM
⊛ Wytyczne do procedur minimalizujących wartość zapasów oraz poprawy ich struktury, rotacji i wiekowania
⊛ Funkcjonowanie (bądź wskazanie do wykorzystania) oprogramowania związanego z zarządzaniem logistyką takich jak WMS, APS, MES, OMS itp.
⊛ Funkcjonowanie magazynu surowców
⊛ Sposób zasilania i kontrola jakości danych podstawowych (tzw. master data, czyli np. wymiarów czy wagi surowców oraz ich struktury pakowania)
⊛ Zasilanie i zarządzanie zasilaniem gniazd produkcyjnych (w tym automatyka magazynowa czy praktyczne usprawnienia metody Kanban)
⊛ Zarządzanie odbiorem wyrobów gotowych
⊛ Funkcjonowanie magazynu wyrobów gotowych
⊛ Systemy raportowania (w tym Business Intelligence) wspierające kontrolę logistyki przyprodukcyjnej

oraz inne aspekty mogące wpłynąć na obniżenie kosztów jednostkowych wytworzenia wyrobu gotowego (należy pamiętać, że ta usługa doradcza jest mocno zależna od obecnej sytuacji firmy).

Kiedy zamówić opisaną usługę

Jeśli dotychczasowe działania skupiające się bezpośrednio na redukcji kosztów produkcji nie dały oczekiwanych efektów bądź spodziewacie się Państwo, że duże rezerwy w obszarze logistyki ciągle nie zostały usprawnione, to właściwy moment, aby skontaktować się z nami.

Opisana usługa doskonale sprawdza się również w przypadku rozważań związanych z planowanym wzrostem produkcji i konieczną w tym przypadku analizą, czy dostępna logistyka "poradzi sobie" bez istotnych zmian w "magazynie".