Analiza stanów magazynowych

Opis usług doradczych z obszaru zarządzania zapasami oferowanych przez BinCode

Analiza stanów magazynowych to dość szerokie pojęcie, którego kontekst, rozumienie, a co za tym idzie prowadzone czynności analityczne a tym bardziej interpretacja wyników zależy od tego kto i w jakim celu dokonuje tej analizy. Dość często prace związane z analizą stanów magazynowych koncentrują się wokół wskaźników rotacji zapasów i ewentualnie wiekowania zapasów dających pewien obraz globalny zarządzania zapasami w firmie. Działania (w obszarze proponowanej przez nas usługi), które mamy na myśli mówiąc o analizie stanów magazynowych idą znacznie głębiej, dotykając poziomu pojedynczego indeksu towarowego, gdyż dopiero tak głęboka analiza potrafi odpowiedzieć na pytanie „czy poziom posiadanych zapasów dla poszczególnego asortymentu (i jego rozmieszczenie – patrz akapit poniżej) jest adekwatny do prowadzonej przez nas działalności biznesowej”.

Należy w tym miejscu dotknąć, wspomnianej powyżej, dodatkowej płaszczyzny komplikacji zagadnienia właściwego poziomu stanów, a mianowicie struktury magazynów w firmie. Jeśli firma posiada jeden magazyn centralny to zagadnienie można nazwać „jednowymiarowym” tzn. interesuje nas odpowiedź na pytanie „czy mam odpowiedni w danym momencie zapas towaru dla każdego składowanego indeksu?”. W przypadku rozproszonej struktury magazynów (w tym również przypadku sieci sklepów detalicznych) dochodzi jeszcze wymiar dodatkowy: rozmieszczenia towaru w wielu lokalizacjach, czyli: „czy w każdym magazynie mam odpowiedni w danym momencie zapas towaru dla każdego składowanego indeksu?”. Wyobraźmy sobie dość prostą, ale często spotykaną sytuację z dwoma magazynami: kompletacyjnym i zasobowym. Cóż z tego, że sumacyjny posiadany zapas dla danego indeksu będzie właściwy z punktu widzenia prowadzonej działalności, jeśli całość tego zapasu będzie ulokowana w magazynie zasobowym, a ilość dostępna do kompletacji będzie równa zeru? A co w przypadku, gdy mamy magazyny regionalne? Cóż z tego, że łączny stan danego indeksu we wszystkich lokalizacjach można uznać za poprawny, skoro jest on nieodpowiednio rozłożony w magazynach regionalnych? A jeśli mamy rozdzielone (fizycznie i logicznie) magazyny obsługujące różne kanały dystrybucji np. zapas pod sprzedaż B2B i odrębny zapas pod sprzedaż ecommerce’ową? Za krytyczną wręcz można przyjąć sytuację rozłożenia towaru w sieci sklepów, gdzie taka sytuacja (niewłaściwego rozłożenia towaru) wprost prowadzi do sprzedaży utraconej, podobnie jak fakt, że asortymentu nie ma w żadnym magazynie, znajduje się pomiędzy lokalizacjami, czyli jest towarem w drodze.

Mówiąc o analizie stanów magazynowych nie sposób nie powiedzieć o jeszcze jednym wymiarze problemu, którym jest czas. Potrzeby biznesowe poziomu zapasu dla danego indeksu zmieniają się w czasie i zmiana ta może być zmianą ogromną na przestrzeni krótkiego okresu – dotykamy tu pojęcia sezonowości. Zapotrzebowanie na (przykładowo) leki na przeziębienie jest znacząco różne na początku i na końcu ”sezonu grypowego”. Zapotrzebowanie na ozdoby wielkanocne jest nieporównywalnie większe w okresie „tuż przed” niż „tu po” Wielkiej Nocy.

Jeszcze inaczej wygląda sytuacja w przypadku zarządzania szerokim asortymentem z tak zwanym „długim ogonem”. Zazwyczaj niewielka liczba indeksów odpowiada za większość zamówień klientów (tzw. zasada Pareto). Nie oznacza to jednak, że można koncentrować się tylko na tej grupie asortymentu i dopuścić do zaniedbań w obszarze rzadko zamawianych. Ten obszar to domena analizy ABC/XYZ i pochodnych.

Dodatkowy wymiar analizy stanowi wycena zapasów, która wpływa na decyzje zakupowe i sprzedażowe. Może wystąpić sytuacja, że kwestie kosztów mogą zaburzyć istotę ilościową problemu.

Analiza jako usługa

W ramach naszej działalności doradczej prowadzimy (poza innymi usługami) analizę stanów magazynowych z zagłębieniem do poziomu pojedynczego indeksu i pojedynczej grupy asortymentowej z uwzględnieniem zmian w czasie po to, by stwierdzić czy zarządzanie poziomem zapasów należy uznać za prawidłowe nie tylko z poziomu, akceptowalnego mniej lub bardziej, wskaźnika księgowego, ale z poziomu prowadzonej działalności biznesowej.

Zapraszamy potencjalnych klientów zainteresowanych opisaną usługą do kontaktu.