co możemy dla państwa zrobić?

AUDYT I DORADZTWO

LOGISTYCZNE

Sprawdzamy zgodność informacji zarządczych
o działalności firmy ze stanem faktycznym
oraz wskazujemy obszary do usprawnienia
w procesie przepływu towaru.

1xa

Audyt i doradztwo

logistyczne

Sprawdzamy zgodność informacji zarządczych
o działalności firmy ze stanem faktycznym
oraz wskazujemy obszary do usprawnienia
w procesie przepływu towaru.

Optymalizacja procesów i

minimalizacja kosztów

Poszukujemy wąskich gardeł, bądź miejsc
w procesach generujących największe koszty
i wskazujemy niskonakładowe metody
na usunięcie problemów w tym obszarze.

Projektowanie procesów

logistycznych

Projektujemy procesy na potrzeby nowej działalności,
znaczącego rozszerzenia zakresu działania
(rozpoczęcie sprzedaży online, eksportu itp.),
bądź przeskalowania działalności na kilka lat naprzód.

Projektowanie automatyki

magazynowej

Przygotowujemy procesy klienta do ich
implementacji w rozwiązania automatyki
magazynowej, bądź modyfikujemy je tak,
by lepiej wykorzystać istniejącą infrastrukturę.

Dobór systemów

informatycznych

Przygotowujemy specyfikację oprogramowania
(najczęściej WMS) pod potrzeby istniejących
bądź projektowanych procesów.

Wsparcie wyboru

dostawcy

Współpracujemy z klientem w celu wyboru
najlepszego dostawcy oprogramowania lub
automatyki magazynowej, zgodnie z wcześniejszą
definicją zapotrzebowania i najlepszymi dla
klienta kryteriami wyboru.

Nadzór wdrożenia

inwestycji

Prowadzimy działania zarządcze i kontrolne
mające na celu jak najefektywniejsze,
najszybsze i zgodne z wcześniejszymi
ustaleniami doprowadzenie do skutecznego
uruchomienia procesów wykorzystujących
inwestycję klienta.

USŁUGA SPECJALNA

Zarządzanie

zatowarowaniem

sklepów

To nasza specjalna, indywidualna usługa będąca
kompilacją optymalizacji procesów logistycznych
i/lub projektu nowych procesów z informatyką
sprzedaży w sieci sklepów (wyższa marża, niższa
zarządczą, której celem jest wzrost efektywności
sprzedaż utracona, niższe stocki posezonowe itp.).